All posts tagged "Så galet"

  • ”Så galet” av Leia

    Så galet Skrek klokheten Till sin spegel  Där den kloka bilden Avvek den galna dimman Som täckte glaset Nu så rentorkad Skimrade yta Slumrande innehåll Var är galenskapen Var är klokheten Leia, Kultur & Musik | Dikten...

    • Posted oktober 2, 2018
    • 0