All posts tagged "Roots"

  • Move it – Roots | Karolinska Gymnasiet

    Karolinska skolans vårkonsert ”Move it”, här ser vi dem framföra numret ”Roots”. Film Anders Olofsson . Postproduktion Karl-Johan Sandberg

    • Posted maj 29, 2017
    • 0