All posts tagged "Rädd för mig själv"

  • ”Rädd för mig själv” av Leia

    Rädd för mig själv Ibland blir jag det Fruktansvärt Rädd för mig själv Som om Mina önskningar Mina handlingar Sträcker sig Långt…långt Som om De kan Genomtränga allt De behöver inte Ta slut någonstans De måste det...

    • Posted mars 19, 2018
    • 0