All posts tagged "Organ Free"

  • Organ Free: Improviserad Freeformjazz (Finland)

    Organ Free är Kalle Salonen’s projekt för improviserad freeformjazz. Ihop med Hammondorgeln, har Salonen börjat använd synth för att kunna bli ännu friare i sitt musicerande. Paralleller kan dras till Peter Brötzman, Paal Nielsen Love, Ken Vandermark,...

    • Posted november 17, 2019
    • 0