All posts tagged "Om jag lyssnar"

  • ”Om jag lyssnar” av Leia

    Om jag lyssnar Uppmärksamt På djurens läten På trädens sus På vattnets porlande På vindens vinande På tystnaden Eller På åskans dån Då hör jag Att de vittnar Om En stark enhet En allvetande enhet Den yttersta...

    • Posted maj 29, 2017
    • 0