All posts tagged "Nu är dygnet här"

  • ”Nu är dygnet här” av Leia

    Nu är dygnet här Den välkända dagen Med afton I sitt namn Det får vara så Det är så Man varnade för storm De hade rätt Kraftig blåst här Den sjunger vackert Genom ventilation Genom fönster Vi...

    • Posted december 24, 2017
    • 0