All posts tagged "När ljuset släcks"

  • ”När ljuset släcks” av Leia

    När ljuset släcks När mörker väcks Jag ligger på rygg Under täcke, skygg Önskan att sova med god dröm Att i blod känna varm ström Leia, Kultur | Dikten Örebroguiden

    • Posted juni 21, 2020
    • 0