All posts tagged "När jag lyssnar"

  • ”När jag lyssnar” av Leia

    När jag lyssnar Uppmärksammat På djurens läten På trädens sus På vattnets porlande På vindens vinande Eller På åskans dån Då hör jag Att de vittnar Om en stark enhet Den yttersta visdomen Den högsta rättvisan Leia,...

    • Posted oktober 5, 2020
    • 0