All posts tagged "Någonstans därute"

  • ”Någonstans därute” av Leia

    Någonstans därute I kyla Pågår en kamp En människas kamp För att nå värme Ett lugn För att nå sin egna värdighet En inre trygg andning På slagfält Där otrygga vapen Leker med liv Där kampen Lyser...

    • Posted november 25, 2020
    • 0