All posts tagged "Musicalisk recycling"

  • Återvunnen musik leder Oscar till EMS studion i Stockholm

    När Musikverket höll sin nationella tävling Musikalisk recycling som handlar om musikalisk återvinning, så fick en av estetprogrammet på Karolinska gymnasiet i uppgift att återbruka åtta inspelningar från svenskt visarkiv. Frågan man ställde sig var. Vad händer...

    • Posted februari 2, 2018
    • 0