All posts tagged "Mörkbelagda ord"

  • ”Mörkbelagda ord” av Leia

    Mörkbelagda ord Med vilken rätt Ändrades skriften Tonerna i färgerna Mina memoarer Är mörkt belagda ord Det finns handling Utan handling Av varor köpta Prissatta av rättvisa  Det finns utgifter Som bjudits ut Gratis från de svarta...

    • Posted april 10, 2019
    • 0