All posts tagged "Mitt ägande"

  • ”Mitt ägande” av Leia

    Mitt ägande Kan det vara själ Låt det inte vara Ett installerande Av rör… Av sten Gjorde vi inte upp Gryning Skymning Allt slagsmål Allt blod Kan någon förlåta De fördömdas dygn Elektrifierad blödning Ett samvete Vem...

    • Posted juli 23, 2019
    • 0