All posts tagged "Lingus"

  • Move it – Lingus | Karolinska Gymnasiet

    Karolinska skolans vårkonsert ”Move it”, här ser vi dem framföra numret ”Lingus”. Film Anders Olofsson . Postproduktion Karl-Johan Sandberg

    • Posted maj 29, 2017
    • 0