All posts tagged "Leia.Januari 2020"

  • ”Att förlora” av Leia

    Att förlora Att minnas Ett eller flera Minnen….. Det förgångna… Som aldrig kan vinnas I en nutida seger Det var…. Det var…. Så obehörigt Det någon viskade Några ord Det är… Det är… En befrielse Nej… Nej…...

    • Posted januari 27, 2020
    • 0