All posts tagged "Kyligt snöfall"

  • ”Kyligt snöfall” av Leia

    Kyligt snöfall Råkall luft Jag kände det förut När jag tilläts andas Några meters steg Från en dörr Till en dörr En kort korridor En dörr slås igen Bakom min rygg Där i det slutna rummet En...

    • Posted januari 20, 2018
    • 0