All posts tagged "Jag är på väg nåogonstans"

  • ”Jag är på väg någonstans” av Leia

    Jag är på väg någonstans Alla är vi det På väg någonstans Målmedvetet Lugnt och sakta Vandrar jag Idag Just idag Leia, Kultur | Dikten Örebroguiden

    • Posted april 27, 2020
    • 0