All posts tagged "Jag accepterar att acceptera"

  • ”Jag accepterar att acceptera” av Leia

    Jag accepterar att acceptera… Att jag accepterar det jag inte vill acceptera… Måste acceptera… För acceptera det så ironiserar jag mitt accepterande över accepterande… Att acceptera… Leia, Kultur & Musik | Dikten Örebroguiden

    • Posted april 30, 2018
    • 0