All posts tagged "I människor"

  • ”I människor” av Leia

    I människor Finns resurser Resurser kan bortslösas Resurser kan användas Valet är fritt Tillit Mod och klokhet Beslut En gåva Resurser växer Resurser Att använda För varandra Till varandra Leia, Kultur | Dikten Örebroguiden

    • Posted juli 19, 2020
    • 0