All posts tagged "Hos de behövande"

  • ”Hos de behövande” av Leia

    Hos de behövande De svaga De försvarslösa De avrättas Själsligt Hjärtan rostar Drömmar försvinner I paragrafer I höga ryttares lagar Ett myndighetsförakt Dokument i kuvert Oläsbar sanning Av oförstående dömd Hos de försvarslösa Egen sanning Utanför detta...

    • Posted november 6, 2020
    • 0