All posts tagged "Hälsokedjan Life"

  • Varannan svensk slarvar med kosten regelbundet

    God kosthållning är en viktig faktor för ett liv i balans. Hälsokedjan Lifes rapport Hälsobarometern 2019 visar att en majoritet av svenskarna slarvar med kosten regelbundet. Var femte så ofta som flera gånger i veckan. Anledningen? Brist...

    • Posted december 19, 2019
    • 0