All posts tagged "Gråt…."

  • ”Gråt…” av Leia

    Gråt… Gråt… Låt mig ge mig det Mitt gråt Låt mitt gråt Vara levande Vara den vätska Min själ behöver Själens vägar Hjärtats redskap Att tron På dygden Är viktigare Än själva dygden Vad handlar det om.....

    • Posted oktober 22, 2019
    • 0