All posts tagged "Genom det låsta fönstret"

  • ”Genom det låsta fönstret” av Leia

    Genom det låsta fönstret Du ser något Du ser damm i luften I ditt låsta rum En liten strimma av ljus Du drar handen Genom dammet Genom luften Den är ljum Plötsligt ser du Strimman av ljus...

    • Posted oktober 5, 2019
    • 0