All posts tagged "Från mörkret"

  • ”Från mörkret” av Leia

    Från mörkret Dova hån Eko därifrån Ropar Livet är ett lån Från mörkret lånas ljuset Vattnet ej längre fruset Leia, Kultur | Dikten Örebroguiden

    • Posted maj 12, 2020
    • 0