All posts tagged "Fadder Kckoff"

  • Mingel * Villa Strömpis * Onsdag

    Villa Strömpis 2017.01.11 * Onsdag * Fadder Kickoff Strömparterren byggdes redan 1854, och kallades ”Draget” då det sommartid fungerade som mötesplats. 1876 blev det restaurang och det byggdes ett par enklare broar, idag är Villa Strömpis en året...

    • Posted januari 12, 2017
    • 0