All posts tagged "Ett Trolleri"

  • ”Ett trolleri” av Leia

    Ett trolleri Det är ett trolleri Som Ger oss Vår andning Våra hjärtslag värme En syn När jag blundar Därborta Finns famnen Leia, Kultur | Dikten Örebroguiden

    • Posted januari 27, 2019
    • 0