All posts tagged "Era feta överlöpare"

  • ”Era feta överlöpare” av Leia

    Era feta överlöpare Ni kommer aldrig Att finna mig Om jag så var Mitt i staden Mitt i skogen Ni sörjs Ni sörjer Överlöpares as Vilka är ni I ett erkännande I skuld Som är berömmelse Låt...

    • Posted januari 3, 2020
    • 0