All posts tagged "En verklighetsflykt"

  • ”En verklighetsflykt” av Leia

    En verklighetsflykt Ord…. I motsägelser Nu.. nu… nu Hur skall jag Kunna veta Att det är nu Nu.. När inte när kommit Måste det inte vara så Att när skall komma Att när skall vara här För...

    • Posted februari 26, 2020
    • 0