All posts tagged "En lindring vandrar"

  • ”En lindring vandrar” av Leia

    En lindring vandrar I förhoppning Till Platsen för befrielse En lindring vandrar Tidens upplevelser Vakna i nu Egendomlig känsla Dygn i acceptans En dyrbar känsla I gratis existens I frihetens namn Efter lidande Behövs ingen fruktan Av...

    • Posted mars 27, 2020
    • 0