All posts tagged "En dag för tidigt"

  • ”En dag för tidigt” av Leia

    En dag för tidigt Natten… Kom försent En vind Nattens vind Kylig och kvalmig Någonstans… En saknad I ett nu Kanske… I en framtid Är vi människor I känslor Är vi i fara Är vi trygga Är...

    • Posted september 3, 2020
    • 0
  • ”En dag för tidigt” av Leia

    En dag för tidigt Natten… Kom försent En vind Nattens vind Kylig och kvalmig Någonstans… En saknad I ett nu Kanske… I en framtid Är vi människor I känslor Är vi i fara Är vi trygga Är...

    • Posted juni 25, 2019
    • 0