All posts tagged "Du hörde inte faran"

  • ”Du hörde inte faran” av Leia

    Du hörde inte faran Den smög Ditt försvar Kämpar oavsett Det är rättvist Döden kommer Är du beredd…. Leia, Kultur | Dikten Örebroguiden

    • Posted augusti 6, 2019
    • 0