All posts tagged "Du är god"

  • ”Du är god” av Leia

    Du är god Du är fin Efter tårar Efter slag De små orden Det lilla samtalet Ögonen… Fan…. Jag kan inte minnas Var de blå Var gröna Visst kunde de inte Vara bruna Ta det Som en...

    • Posted augusti 19, 2018
    • 0