All posts tagged "Det var ett ödsligt hus"

  • ”Det var i ett ödsligt hus” av Leia

    Det var i ett ödsligt hus I en mörk korridor I en förödelse Slogs ånger I själens rum Där levde Spår av förtvivlan En förödelse Av känslor Avstängda i apati Smärtsamma inre slag Det är lugnare nu...

    • Posted oktober 16, 2020
    • 0