All posts tagged "Det bruna huset"

  • ”Det bruna huset” av Leia

    Det bruna huset Bara av att se det De välkända fönstren Den välkända avdelningen Fast jag står utanför Ilningar … illamående Ingången … Bara skyltarna Beroendeavdelning Psykavdelning Jag går in Bakom den låsta dörren På den öppna...

    • Posted oktober 27, 2017
    • 0