All posts tagged "Det är med själ"

  • ”Det är med själ” av Leia

    Det är med själ Vi upplever kärlek Det är inte Med våra ögon Vi ser den Det finns Någonting djupare Kultur | Dikten Örebroguiden

    • Posted november 24, 2019
    • 0