All posts tagged "Det är från det förgångna"

  • ”Det är från det förgångna” av Leia

    Det är från det gångna Sömnen Vi vaknar Sömnen Som skapar liv Vi tar upp en blomma Blåser på den Ser frön Spridas i luften De landar tryggt Sakta Bygger de på nytt Leia, Kultur | Dikten...

    • Posted oktober 27, 2020
    • 0