All posts tagged "Den smutsiga jorden"

  • ”Den smutsiga jorden” av Leia

    Den smutsiga jorden På mina händer På mina kläder Det går Jag vet att det går Att tvätta sig ren Det var nödvändigt Att gräva För att att det rena Skall få leva Det bara var så...

    • Posted november 17, 2019
    • 0