All posts tagged "Den fattiges tal"

  • ”Den fattiges tal” av Leia

    Den fattiges tal Rann som svett Nerför kroppen Ner till marken Under jorden För att där ligga där Långsamt tyst och fräta Att inte våga tala Kungens order En lång trappa Upp till en överhet Till salongen...

    • Posted september 6, 2017
    • 0