All posts tagged "Den bleka döden"

  • ”Den bleka döden” av Leia

    Den bleka döden Som om den Vore över mig I en harmoni Ingen musikalisk Kan vara nära Ett överflöd Av harmonik En dallrande kör Ett klimax Av något ständigt högre Å.. du min flaska Min eviga längtan...

    • Posted november 7, 2019
    • 0