All posts tagged "Där vid floden"

  • ”Där vid floden” av Leia

    Där vid floden Vilade jag Ångor steg Från det svarta vattnet Som varelsen På flykt Undan mörkrets kyla Jag såg det tydligt Från eldens sken Tystnad runtom mig Endast elden pratade Stilla och varmt Gav den ord...

    • Posted december 2, 2020
    • 0