All posts tagged "Där jag ångrar mig"

  • ”Där jag ångrar mig” av Leia

    Där jag ångrar mig Där jag faktiskt känner Åtminstone kan förstå En del Inte allt Att i ert goda Gav ni er öppenhet De ord jag inte hörde Tog mig med tystnad Jag kan förstå När jag...

    • Posted februari 25, 2018
    • 0