All posts tagged "Bortanför det skapta"

  • ”Bortanför det skapta” av Leia

    Bortanför det skapta Det oroliga Vanvettet Där vid floden Vilade jag Ångor steg Från vattenytan Ur det svarta vattnet Som varelser På flykt Undan mörkrets kyla Jag såg det tydligt Från eldens sken Tystnad runtom Endast elden...

    • Posted september 12, 2020
    • 0