All posts tagged "Black Box"

  • Zastell utsedd till kampanjledare för Black Box i Kulturkvarteret

    Arbetet med Örebros kommande Kulturkvarter pågår för fullt och beräknas stå färdigt 2020. I kulturkvarteret kommer finnas både folkbibliotek och kulturskola. Åza Zastell har fått uppdraget som kampanjledare för att samla in resurser från näringsliv och stiftelser...

    • Posted mars 11, 2017
    • 0