All posts tagged "Av det jag har"

  • ”Av det jag har” av Leia

    Av det jag har Allt jag ger Är en insats Från mig Från det jag förmår När inga svar ges Saknas min vetskap Saknas svaret Av insatsen Resultatet som faktum Jag kan inte veta Jag kan inte...

    • Posted augusti 5, 2019
    • 0