All posts tagged "Att vara en man"

  • ”Att vara en man” av Leia

    Att vara en man Att vara en kvinna Ge sig en rätt Våga vråla högt Trots orättvisor Ägs av dokument Där rättvisa graderas I oförätter Där förrätten serveras Å trots hunger Skall tacksamhet Väluppfostrat uttryckas Vi skall...

    • Posted april 9, 2020
    • 0