All posts tagged "Att kunna bära sin dag"

  • ”Att kunna bära sin dag” av Leia

    Att kunna bära sin dag om så bara i stunder… I timmar är att färdas i sinne, i tanke i själ i i tid att nära svek att bära stolthet i sitt här blir dygn… Dygn i...

    • Posted december 21, 2019
    • 0