All posts tagged "Att förlåta"

  • ”Att förlåta” av Leia

    Att förlåta Betydelsen av Att förlåta En stor fråga Förlåt dig själv Innan du dör Förlåt sedan andra Sjukdom kan beröva Skuld betunga Skam förinta Lycka försvinna Förlåtelse Det är ingen idé Att hålla fast Vid hämndkänslor...

    • Posted januari 2, 2019
    • 0