All posts tagged "Är tid viktig"

  • ”Är tid viktig” av Leia

    Är tid viktig… I livet…. I val…. Självklart Är den påverkbar Under påverkan Många vill visa Sin tid Exemplevis Inom 12 stegs behandling Där man svär Sin ärlighet Så jävla lögnaktigt Okej Nykter och drogfri Men.. Jag...

    • Posted juni 17, 2019
    • 0