All posts tagged "är det inte såhär"

  • ”Är det inte så här” av Leia

    Är det inte så här Att vi för ofta Låter krav Styra vår närhet Tänk… Istället För att belasta krav Man inte når Ge beröm Ge närhet Till… Det du gör Den du är Kan detta  Leda...

    • Posted april 19, 2019
    • 0