All posts tagged "Allt det där fina"

  • ”Allt det där fina” av Leia

    Allt det där fina Det som skapats Det som bara finns Himlen måste inte Vara klart blå Bara ljus Bara ljus Så jag ser Att den lever Alla träd  Dess oumbärliga kraft Alla buskar Dess mystiska viskningar...

    • Posted februari 24, 2020
    • 0