All posts tagged "Allmän lära"

  • ”Allmän lära” av Leia

    Allmän lära En allmän erfarenhet Så enskilt speciell Så individuellt upplevd Alla erfarenheter De finns här De finns där Sett ögon följa mig Känt händer vidröra mig På avstånd Tätt intill mig Jag kan inte Svara upp...

    • Posted juni 8, 2018
    • 0